Bij Open Banking (PSD2) scoort Nederland zeer laag op ‘beschikbaarheid’ en ‘effect’. Dat blijkt uit het Europese Open Banking Outlook-rapport. Nederland scoort beduidend slechter dan de andere zes grootste markten van Europa en komt uit op een vijfde plek, net boven Italië. Zo haalt Nederland qua ‘beschikbaarheid’ maar de helft van de score van FinTech-koploper Verenigd Koninkrijk, wat het onbenut potentieel van open banking in ons land onderstreept.

Het Centre for Economics and Business Research (CEBR) heeft onlangs de eerste Europese Open Banking Outlook (EOBO) gelanceerd. Dat deed CEBR op verzoek van Yolt Technology Services (YTS). Uit het rapport blijkt een enorm groeipotentieel voor open banking, ook in Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat in de Nederlandse markt veel kansen voor innovatieve dienstverlening op basis van ‘open banking’ blijven liggen. YTS geeft in het rapport aanwijzingen om het gebruik van dienstverlening op basis van ‘open banking’ verder te verhogen.

Het EOBO-rapport, opgesteld in samenwerking met het CEBR en deskundigen uit heel Europa, volgt de voortgang van open banking in de zes grootste markten van het continent: Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië. In elk van deze landen zijn meer dan 1000 bankklanten ondervraagd in een nationaal representatieve steekproef. Dit gebeurde aan de hand van vier pijlers:

  1. Toegankelijkheid – evalueert de mate waarin relevante institutionele en regelgevende omgevingen binnen elk land de ontwikkeling van open banking ondersteunen.
  2. Beschikbaarheid – analyseert hoe financiële instellingen hebben samengewerkt met third-party providers (TPP’s) om klanten toegang te geven tot open banking-oplossingen.
  3. Deelname – evalueert de mate waarin klanten van banken in elk land gebruik hebben gemaakt van open banking.
  4. Effect – analyseert de voordelen die open banking oplossingen hebben opgeleverd voor klanten in elk land en de mogelijkheden voor breder gebruik in de toekomst.

De studie heeft ook de verschillende praktische, operationele en culturele omstandigheden in elke markt als belangrijke contextuele factoren voor de beoordeling van de ontwikkeling van open banking meegenomen.

Lage adoptie op alle markten wijst op enorm groeipotentieel

Het groeipotentieel voor open banking in verschillende markten is duidelijk: 33% van de respondenten in de zes markten is voorstander van het gebruik van open banking-producten en -diensten in de toekomst en 30% wil dat financiële producten en diensten die gebruikmaken van open banking meer de standaard worden.

De ‘effect’-bevindingen suggereren dat een bredere invoering van open banking mogelijk is door voorlichting over de voordelen van open banking en de veiligheidsmaatregelen die worden gebruikt om gegevens en gebruikers te beschermen. De meeste respondenten in alle markten (67%) zeggen dat de mogelijkheid om transacties of spaartegoeden over meerdere rekeningen te bekijken ‘zeer nuttig’ is, maar andere voordelen van open banking, zoals de mogelijkheid om transacties te groeperen, spaardoelen te bepalen en informatie te delen voor krediettoegang, zijn minder bekend bij bankklanten. Hier liggen veel mogelijkheden.

Voorlichting essentieel voor vooruitgang

Juist op het gebied van ‘effect’ scoort Nederland zeer laag. Nederlandse klanten van banken die op dit moment geen open banking gebruiken, geven aan dat zij dit ook niet van plan zijn. Dit kan komen doordat consumenten zich zorgen maken over het delen van bankdata en de implicaties die dit met zich meebrengt. Goede voorlichting aan consumenten is in Nederland dus essentieel om open banking breder te implementeren.

Daarbij scoort Nederland zeer laag op het gebied van ‘beschikbaarheid’. Dit geeft aan dat financiële instellingen niet samenwerken met third-party providers (TPP’s) om klanten toegang te geven tot open banking-oplossingen. Nederlandse banken zijn nog steeds geneigd FinTechs te zien als ‘een storende factor’ in plaats van als partners voor innovatie. Ook hier lijkt voorlichting de sleutel tot bredere acceptatie.

Nic Weng Kan, Chief Executive Officer bij Yolt, zegt hierover:

“Onze bevindingen laten zien dat er steeds meer behoefte en vraag is naar open banking, maar de verschillen in de mate van begrip en acceptatie laten zien dat er nog veel moet gebeuren om klanten volledig te laten profiteren van de voordelen van producten en diensten met open banking. De afgelopen maanden hebben de kracht en impact van gedigitaliseerde diensten laten zien. In de bredere financiële-dienstensector zijn deze diensten grotendeels ontstaan door de behoefte van consumenten. Het rapport laat duidelijk zien dat consumenten uitkijken naar de financiële producten die op basis van PSD2 kunnen worden ontwikkeld, maar het is nu aan financiële dienstverleners om dit in te vullen.”

Banken en technologieleveranciers die in staat zijn om een actieve rol in dit proces te spelen, zullen hier de winst van merken – terwijl de partijen die dat niet doen het risico lopen marktaandeel, omzet en, uiteindelijk, relevantie te verliezen voor de behoeften van het groeiende aantal consumenten die open banking omarmen.”

Om het volledige rapport te lezen, klik hier.