De raad van commissarissen van de Volksbank N.V. (hierna de Volksbank) maakt het voornemen bekend om Mirjam Verhoeven per 1 januari 2019 te benoemen tot lid van de statutaire directie van de Volksbank en de Volksholding B.V. (hierna de directie) en tevens tot Chief Operations Officer (COO) van de Volksbank. De voorgenomen benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en de Ondernemingsraad. Mirjam Verhoeven volgt Alexander Baas op, die per 1 januari 2019 terugtreedt uit de directie om zich volledig te richten op de functie van directeur Klant, Betalen en Sparen (KBS).

Mirjam Verhoeven (1967) werkt al sinds 2002 bij de Volksbank en haar rechtsvoorgangers in diverse functies. In haar huidige functie als Chief Information Officer en directeur Innovatie is zij onder meer verantwoordelijk voor het IT & Change beleid en het vormgeven van de strategie van de Volksbank op het gebied van innovatie en de toepassing van technologie. Daarvoor bekleedde Mirjam verschillende IT- en marketingfuncties binnen de bank. In haar nieuwe functie wordt zij verantwoordelijk voor onder meer de service centers, IT & Change en het facilitair bedrijf.

Alexander Baas (1966) is sinds juli 2014 Chief Operations Officer en lid van de statutaire directie van de Volksbank. Sinds de op 1 mei ontstane vacature van directeur KBS bij de Volksbank vervult Alexander deze functie al ad interim naast zijn directierol. Alexander heeft te kennen gegeven graag de functie van directeur KBS permanent te willen vervullen vanwege de vele uitdagingen die de Volksbank wachten op het gebied van betalingsverkeer.

Maurice Oostendorp, directievoorzitter van de Volksbank: “Ik ben opgetogen dat we met Mirjam Verhoeven een interne opvolger van Alexander Baas hebben gevonden voor de functie van COO. Ik heb er alle vertrouwen in dat Mirjam haar nieuwe rol als COO goed gaat vervullen. Ik heb veel bewondering voor de moedige stap van Alexander om zich te focussen op de positie waarvan hij zelf vindt dat hij de meeste meerwaarde creëert voor de Volksbank. Ik wens Alexander veel succes en ben blij dat hij deze functie voor de Volksbank gaat vervullen.”

Zodra de benoeming van Mirjam Verhoeven definitief is, bestaat de directie van de Volksbank uit: Jeroen Dijst (CRO), Marinka van der Meer (CCO), Annemiek van Melick (CFO), Maurice Oostendorp (CEO) en Mirjam Verhoeven (COO).