Dr. Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker/consultant. Meer informatie via: www.freddejong.eu 

Banken en verzekeraars blijven reorganiseren. De Nederlandsche Bank maakt zich zorgen over het verdienmodel van verzekeraars. De sector is een dankbaar item voor consumentenprogramma’s en claimstichtingen. Toch is de sector aantrekkelijker dan ooit. Mits je bereid bent je continue te verdiepen in de ontwikkelingen.

Het mooie van het verzekeringsvak is dat nagenoeg alles wat je op je smartphone of tablet leest, gerelateerd is aan verzekeringen. Of het nu gaat om de kosten van de zorg, de sjoemelsoftware bij autofabrikanten, de nieuwste film van Leonardo di Caprio, de doelpunten van Lionel Messi, de vergrijzing van de samenleving of het klimaat op aarde.
Verzekeringen zijn maatschappelijk relevant, dat verklaart ook de aandacht in de media en van de politiek en toezichthouders voor dit thema.

De wereld verandert in rap tempo. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het product verzekeringen en de rol van verzekeraars en financieel adviseurs. Een echte verzekeringsprofessional zal zich constant op de hoogte stellen van de actuele ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de bedrijfstak. Stel je zelf continue de vraag wat er aan de hand is en welke impact dat heeft op het verzekeringsvak. Daarbij biedt elke ontwikkeling of trend zowel kansen als bedreigingen voor verzekeringsprofessionals. Maar juist die dynamische omgeving maakt het vak zo boeiend op dit moment. Enkele voorbeelden ter illustratie:

Met de opkomst van de zelfrijdende auto verandert mogelijk de aansprakelijkheid van bestuurder naar fabrikant.
Het internet of things kan zorgen voor een daling van de schadelast. Wat betekent dit voor de premie, wat betekent dit voor de provisie?
Big Data biedt veel kansen, maar stuit ook op maatschappelijk verzet en bijvoorbeeld juridische beperkingen.
Digitalisering zet de klant meer aan het stuur, waardoor er meer zelfwerkzaamheid optreedt. Wat betekent dit voor de zorgplicht en de communicatie met klanten?
Volmachten en serviceproviders nemen toe in omvang, wat betekent dit voor de relatie tussen verzekeraars en distributiepartners?
Wat is de status van het woekerpolisdossier en hoe activeren we klanten hierin?
Het provisieverbod wordt geëvalueerd in 2017. Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
Blockchain: wat is het eigenlijk en gaat dit de verzekeringsmarkt echt veranderen?
Verzekeraars moeten innoveren, maar op welk gebied en hoe?
Welke richting gaat de pensioenmarkt op en wat betekent dit voor verzekeraars en verzekerden?
Hoe krijgen we de consument financieel zelfredzamer?
Wat gebeurt er als de rente weer gaat stijgen? Wat doet dit met de toetreding van verzekeraars en pensioenfondsen op de hypotheekmarkt?

En zo zijn er nog tientallen ontwikkelingen te schetsen en vragen te stellen waar de verzekeringsprofessional mee te maken heeft. Juist door je te verdiepen in deze thema’s en je eigen nieuwsgierigheid aan te wakkeren, blijft het vak aantrekkelijk. En minstens zo belangrijk, het op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en het blijven stellen van vragen is een voorwaarde om als werknemer in de toekomst aantrekkelijk te blijven. De ongeïnteresseerde en niet permanent actuele medewerker zal bovenaan de lijstjes staan van de ontslagrondes die nog gaan volgen in de verzekeringsbranche.

Het defensieve argument (vanuit baanbehoud) om je te verdiepen in actuele trends en ontwikkelingen is heel legitiem. Maar ik ben er van overtuigd dat het proactief investeren in kennis van trends en ontwikkelingen voor werknemers ook gewoon leuk en interessant is. Het verzekeringsvak is boeiender dan ooit, de uitdagingen zijn groot en complex. En die uitdagingen raken alle medewerkers in de verzekeringsbranche. Het meedenken over innovatie en de impact van trends moet dan ook niet alleen zijn voorbehouden aan de jonge talenten en high potentials. Faciliteer alle geledingen in je organisatie en maak gebruik van de aanwezige intelligence in je organisatie. Dat is goed voor de organisatie en goed voor de medewerker.

Dr. Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker/consultant. Meer informatie via: www.freddejong.eu