Nieuw voor zzp’ers: arbeidsongeschiktheidsvoorziening en pensioen in één

Vandaag lanceert BrightPensioen in samenwerking met SharePeople en Allianz een oplossing voor twee problemen waar veel zzp’ers tegen aanlopen: ze sluiten geen AOV af omdat ze dat te duur vinden én ze stellen van het opbouwen van een pensioen uit. BrightPensioen is daarvoor een samenwerking aangegaan met het crowdsuranceplatform SharePeople en verzekeraar Allianz.

Via het crowdsuranceplatform SharePeople kan een zzp’er het arbeidsongeschiktheidsrisico voor de eerste twee jaar onderling delen met andere leden van BrightPensioen. Door de al bestaande relatie van BrightPensioen met verzekeraar Allianz, kunnen zzp’ers die voor een langere periode zekerheid zoeken een AOV afsluiten met een speciale korting voor Bright-leden. Allianz biedt de mogelijkheid aan te sluiten op de periode van twee jaar en te kiezen voor een uitkering tot 5 jaar of tot aan de pensioendatum.

Niet aangesproken ziektegeld naar je eigen pensioenpotje

De maandelijkse inleg van deelnemers wordt alleen aangesproken als er mensen in de kring van deelnemende Bright leden ziek zijn. Afhankelijk van het ziektepercentage ben je een gedeelte kwijt aan donaties. Het – naar verwachting – grootste deel dat niet nodig is geweest voor uitkeringen aan zieken, kan automatisch naar een pensioen- of beleggingsrekening bij BrightPensioen. Zo kunnen zzp’ers ook direct een potje voor later opbouwen.

De krachten gebundeld

Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “We kregen van onze deelnemers regelmatig de vraag of we een broodfonds voor ze op konden richten. Dat vonden we een mooie gedachte, alleen kan een broodfonds niet meer dan 50 leden hebben. SharePeople is een perfecte partner om aan deze wens tegemoet te komen en Allianz biedt de mogelijkheid aan te sluiten op de eerste twee jaar. Juist de combinatie van producten en het delen van risico met elkaar maakt het uniek en zeer voordelig. Deze stap past helemaal in onze visie waarbij we onze deelnemers mee laten denken en doen. Alleen zo creëer je echte waarde. Niet alleen voor de deelnemers maar ook voor de maatschappij. Wij leveren zo een oplossing voor het probleem dat zzp’ers geen pensioen opbouwen en niet verzekerd zijn voor ziekte of arbeidsongeschiktheid.”

Hoe het werkt

Maandelijks storten deelnemers van BrightPensioen een bedrag op hun eigen aparte Bunq bankrekening. € 125 voor een uitkering van € 2.000 per maand of € 200 voor een uitkering van € 3.000 per maand. Afhankelijk van het ziektepercentage zijn ze een gedeelte kwijt aan donaties. Bij een verzuimpercentage van 1,5% (het gemiddelde voor zzp’ers) is dit minder dan een kwart van de inleg. Het resterende deel kan automatisch belegd worden. Is er iemand ziek dan kunnen deelnemers een betaalverzoek krijgen. Het platform van SharePeople garandeert dat deze ‘tikkies’ eerlijk verdeeld worden onder de deelnemers. Bij arbeidsongeschiktheid krijg je na 2 maanden een uitkering voor een periode van maximaal 2 jaar.

Willen deelnemers van BrightPensioen zich voor een langere periode dan twee jaar verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, dan kunnen zij een AOV bij Allianz afsluiten. Allianz biedt de mogelijkheid aan te sluiten op de periode van 2 jaar en te kiezen voor een uitkering tot 5 jaar of tot aan de pensioendatum. Deze AOV is al scherp geprijsd, maar door de eigenrisicoperiode van 2 jaar wordt de AOV nog voordeliger.

BrightPensioen verdient er zelf geen geld aan. Leden van BrightPensioen krijgen wel een speciale korting. Ze krijgen drie maanden premie gratis bij Allianz en hoeven niet de € 180 inschrijfgeld bij SharePeople te betalen.