Alexis helpt trustbedrijven in hun poortwachtersfunctie bij de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële misdrijven

Regxsa stelt financiële instellingen (FI’s) in staat goed te doen
en hun verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van de samenleving. Vanaf nu is
Alexis ook beschikbaar voor trustbedrijven en corporate service providers (TSCP’s), die
gelden als de gatekeepers van een veilig financieel ecosysteem. Het is aan deze belangrijke
beroepsgroep om de integriteit van het financiële systeem te bewaken.

Het bedrijf Regxsa lanceerde het cloud-based platform Alexis om de menselijke kant terug te
brengen in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit.
Regxsa ondersteunt FI’s om AML/CTF uitkomsten voorspelbaar te maken, te voldoen aan
lokale en wereldwijde regelgeving en helpt bij het verminderen van risico’s voor zowel
henzelf als de samenleving.

Belangrijke poortwachtersfunctie
Trustbedrijven of Company Service Providers (CSP’s) zijn als poortwachters betrokken bij een
breed scala van diensten en activiteiten voor hun cliënten. Deze diensten omvatten onder
meer: het optreden als directeur of secretaris van een vennootschap of een soortgelijke
functie, het verschaffen van een statutaire zetel, de inschrijving bij een lokale Kamer van
Koophandel of bedrijfsadres voor een vennootschap of het optreden als trustee. Niet alle
personen en beroepsbeoefenaren die in deze sector actief zijn, bieden overal ter wereld
dezelfde dienstverlening.

Vertrouwen in financiële sector
Afhankelijk van het land waarin zij actief zijn, kunnen TCSP’s ook verschillende vormen
aannemen, van individuele ondernemingen tot dochterondernemingen van grote financiële
instellingen. Criminelen kunnen ongemerkt gebruik maken van de diensten van TCSP’s om
de controle over de opbrengsten van hun misdrijven te behouden en tegelijkertijd de
herkomst en de eigendom van deze activa te verhullen. Door lege vennootschappen of trusts
op te richten, kunnen criminelen hun eigendom verhullen en de schijn van legitimiteit
creëren. Dit maakt TCSP’s en hun poortwachtersfunctie tot belangrijke hoeders van een
goed functionerend financieel stelsel en daarmee van het vertrouwen in de financiële sector.
Zij moeten witwassen en terrorismefinanciering zien te voorkomen en ongebruikelijke
transacties signaleren.

Behoeften van TCSP’s en de samenleving
Vanzelfsprekend zijn TCSP’s verplicht om risico’s die afbreuk kunnen doen aan dit
vertrouwen adequaat tegen te gaan. Zij beseffen dat zij een poortwachtersfunctie hebben
waarbij zij zich voortdurend moeten aanpassen aan de steeds veranderende strategieën van
criminelen, die zich niet houden aan wetten en regels. In tegenstelling tot TCSP’s zijn
criminelen niet gebonden aan landsgrenzen, vergunningen of wettelijke beperkingen.
Kortom, TCSP’s moeten er voortdurend alert op zijn dat zij hun dienstverlening alleen
aanbieden voor legale en legitieme transacties. Anderzijds heeft de samenleving niet genoeg
kennis over de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit. De
huidige onderzoekers in ML/TF-onderzoeken staan dan ook vaak niet met elkaar in contact,
terwijl criminelen in een onderling verbonden netwerk werken en dezelfde misdrijven in
verschillende FI’s herhalen. Regxsa kan TCSP’s helpen bij het minimaliseren van de risico’s
die op het pad komen van professionele poortwachters en op die manier het financiële
systeem helpen beschermen en de onderzoeksgemeenschap versterken.

Technologie om menselijke onderzoeken te versterken
Om tijd, energie en middelen te besparen in het onderzoeken van financiële misdrijven en
vooral om de menselijke kant terug te brengen in de strijd tegen misdrijven, lanceerde
Regxsa een cloud-based AML/CTF-onderzoeksplatform genaamd Alexis. Hierbij is het niet de
technologie, maar de gebruiksvriendelijke functies die onderzoekers helpen om de
technologie voor hen te laten werken. Alexis heeft een uitbreidbare infrastructuur voor een
enorme hoeveelheid data. TSCP’s en FI’s kunnen kiezen waar zij hun data willen opslaan,
bijvoorbeeld lokaal in een cloud naar keuze. Dit betekent dat zij zich minder bezig hoeven te
houden met het bijhouden van de regelgeving van hun eigen land versus de verschillende
regelgeving van andere landen. Uiteindelijk zal Alexis helpen bij het creëren van een virtuele
onderzoeksgemeenschap met verschillende functies, waar de beste werkwijzen worden
gedeeld tussen aangesloten TSCP’s en FI’s. Op deze manier kunnen de verschillende
aangesloten partijen elkaar informeren, doordat ze toegang hebben tot de uitgebreide
collectie van voorbeelden en cases. Er worden bovendien met het Alexis platform geen FIgegevens
gedeeld.

Flexibiliteit en vrijheid zijn de sleutel
Flexibiliteit en vrijheid om onderzoek te doen is het basisprincipe van het Alexis SaaS
(Software-as-a-Service) platform. Een goed strategiedesign om witwassen,
terrorismefinanciering en financiële criminaliteit tegen te gaan, richt zich op een team dat
flexibel, proactief en vrij kan zijn om plannen en strategieën te maken en op een team dat
zich kan focussen op de regelgeving. Alexis zorgt ervoor dat deze twee groepen de juiste
middelen krijgen om flexibel te zijn in het uitwerken van strategieën en de vrijheid hebben
om crimineel gedrag te onderzoeken en zich te richten op de meest effectieve
benaderingen.

‘Tijdreizen’ in het systeem
De tijd dat onderzoekers naar rijen data keken, deze data exporteerden naar Excel en
tabellen maakten, is voorbij. Alexis biedt een ander perspectief. Gebruikers kunnen gaan
tijdreizen in het systeem en kunnen in- en uitzoomen op een combinatie van factoren. Een
slimme crimineel zal bijvoorbeeld proberen om niet op te vallen door dezelfde activiteiten te
verspreiden over de tijd. Alexis biedt onderzoekers de mogelijkheid om deze gevallen op te
merken. Alexis is als platform niet alleen verrijkt met de nieuwste onderzoekstechnieken,
maar rolt ook proactief nieuwe features uit van aangesloten TSCP’s en FI’s en publiceert best
practices van alle aangesloten partijen. Vóór Alexis was dit voor TSCP’s en FI’s niet mogelijk.

Out of the box denken
Abhishek Dwivedi, CEO van Regxsa: “Voorheen was er beperkte informatie beschikbaar over
witwasconstructies. Er waren weinig zaken op het internet te vinden. We zijn een portaal
begonnen en hebben informatie verzameld, zoals nieuws, casestudy’s en veroordelingen in
financieel economische zaken van over de hele wereld. Onze basisfilosofie is om deze
misdaad samen te bestrijden en met dit portaal willen we de gemeenschap samenbrengen.
Tegelijkertijd lag de focus van Regxsa op adviesdiensten bij grote FI’s. Jarenlang hebben we
advies gegeven over patronen en gedrag met betrekking tot het misbruik van producten en
diensten voor het witwassen van geld en welke controles konden worden ingevoerd als
controle na de transactie. Opleiding en voorlichting maakten ook deel uit van onze
activiteiten. We hebben jarenlange ervaring met verschillende FI’s en hebben gezien wat wel
en niet werkt. Wij zijn altijd pragmatisch geweest in onze oplossingsgerichte aanpak. Dit
heeft geleid tot de lancering van Alexis, een out-of-the-box oplossing die snel kan groeien en
innoveren – voorbij de grenzen van organisaties. Dat we nu ook TSCP’s deze oplossing
kunnen bieden, betekent dat we opnieuw een stap zetten naar een veiliger financieel
ecosysteem.”

Over Regxsa
Regxsa, voorheen bekend als AMLabc, begon in 2012 aanvankelijk als een AML-portal. Het
bedrijf groeide al snel uit tot de toppartner om onderzoeken binnen FI’s te ondersteunen en
zo witwaspraktijken, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit op te sporen en te
voorkomen. Het bedrijf lanceerde het SaaS (Software-as-a-Service) onderzoeksplatform
Alexis in 2020. Alexis is een cloud-based platform, verrijkt met de nieuwste
onderzoekstechnieken, dat door het delen van best practices en laatste innovaties van alle
aangesloten partijen, de onderzoeksgemeenschap wil versterken. Regxsa is gevestigd in
Nederland en opereert wereldwijd. Meer informatie via http://regxsa.com.