De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Annet Aris benoemd tot lid van de raad van commissarissen.

 Annet Aris (1958)studeerde Landbouwwetenschappen, richting cultuurtechniek, aan de UniversiteitWageningen en heeft een MBA-titel van INSEAD Business School. Van 1985 tot 2003werkte zij als consultant en partner bij McKinsey in Amsterdam, London enMünchen. Sinds 2003 is Annet Aris verbonden aan INSEAD, waar zij als SeniorAffiliate Professor of Strategy onder andere doceert over “Digitaltransformation of society, industries and companies”. Annet Aris bekleedtdiverse commissariaten, onder andere bij Randstad N.V., ASML N.V. enJungheinrich AG.

Annet Aris is benoemd voor een periode van vier jaar. De Algemene Ledenraad heeft tevensArian Kamp herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. ArianKamp is commissaris van Rabobank sinds 2014.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Teerlink: “We streven naar een gebalanceerde samenstelling van de raad van commissarissen. Annet Aris is met haar diepgaande kennis op het gebied van digitale transformatie en innovatie een waardevolle aanvulling op ons team.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Irene Asscher-Vonk, Leo Degle, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt en Pascal Visée.