TOOLS, TRENDS, PEOPLE

De wereld van financiële dienstverlening verandert en blijft veranderen. Veranderingen vanwege economische druk en duidelijk een andere houding van ‘regulators’. Professionals die verantwoordelijk zijn voor ‘operations’ moeten flexibel en vlot bewegen om projecten en processen te kunnen blijven beheersen en dat terwijl de risico’s minimaal moeten zijn.
Wereldwijde economische teruggang, toenemende concurrentie, soms uit onverwachte hoek, en meer en meer regelgeving maakt ‘operations’ in de financiële dienstverlening niet alleen complexer, maar vooral ook duurder. En dat kan eigenlijk niet, want de sector houdt het ‘business model’ tegen het licht en ziet dat er geen ruimte is om die extra kosten te absorberen. 
Het operationele model van financiële dienstverleners moet opnieuw worden gedefinieerd. Het OpEx Congress van Banking & Finance informeert en inspireert professionals die bij banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners verantwoordelijk zijn voor het optimaal laten functioneren van de organisatie.
Het is een worsteling geworden, operational excellence. Want om de ‘operation’ vlekkeloos te laten functioneren is heel wat nodig. Maar wat er nodig is, daar is steeds minder van beschikbaar: budget, talent, tijd, vrijheid van handelen, perspectief op de toekomst, …
Excellente executie van product/markt-combinaties betekent het verschil tussen een acceptabele marge of een depressief makend verlies. Iedere professional in de financiële dienstverlening voelt dat de sector een transitie doormaakt. Alleen organisaties die in staat zijn om hun ‘operation’ écht efficiënt te laten draaien, zullen de financiële resultaten genereren die nodig zijn om dit proces tot een goed einde te brengen.
Aandacht voor innovatie creëert voor cliënten die toegevoegde waarde waar zij bereid zijn een prijs voor te betalen. Daarom moet innovatie ook een prioriteit zijn voor iedereen in de sector. Zeker de prioriteit voor de leiding van financiële dienstverleners die de ambitie hebben om de marktleiders te zijn in de toekomst.