Geen hoofdpijn van slapende ‘leven’ dossiers

Vrijwel alle Nederlandse levensverzekeraars hebben nog jarenlange de verplichting om grote hoeveelheden dossiers te administreren en uiteindelijk uit te keren. Dossiers van ‘leven’ producten die niet meer mogen worden verkocht en die pas over tien, twintig of zelfs veertig jaar definitief kunnen worden afgewikkeld. Dit stuwmeer aan ‘closed-book’ dossiers wordt elk jaar een beetje kleiner, maar is daardoor qua TCO een grote en groeiende verplichting voor de verzekeraar. De administratie van de dossiers brengt kosten met zich mee, maar er is geen commerciële potentie. Investeren in hardware om technologisch actueel te blijven, is onverstandig en per dossier wordt dat ook bijzonder kostbaar, zeker tegen de tijd dat het om de laatste dossiers gaat.

Bewaar zorg
IBM biedt levensverzekeraars een oplossing door de ‘administratieve zorg’ voor deze dossiers over te namen. AEGON is de eerste Nederlandse verzekeraar die van deze mogelijkheid gebruik gaat maken. Op basis van het ‘IBM Open Insurance Platform’ ligt er een infrastructuur om de ±800.000 ‘closed-book’ polissen op een financieel interessante manier te administreren. Deze oplossing is voor alle Nederlandse verzekeraars met ‘leven’ dossiers ook beschikbaar met ‘service-based pricing’, schaalbaarheid, API’s naar het bestaande applicatielandschap van de verzekeraar en dat allemaal in een veilige omgeving waarbinnen kan worden voldaan aan alle regelgeving.
Patrick van den Bos, ‘Insurance Leader’ bij IBM Nederland: “Onze focus is het ontzorgen van de verzekeraar op dit domein. Dat doen we dus nu al voor AEGON, daar zijn het er ±800.000 van de in totaal zeven miljoen soortgelijke polissen in de markt. In het geval van Aegon verwachten we een laatste uitkeringsdatum rond 2066. Tot dat moment is er dus een verplichting naar de klant om de administratie goed en betrouwbaar te voeren en moet er op een bepaald moment correct worden uitgekeerd. Voor de verzekeraar geldt dat er een oplossing moet zijn om te administreren en service te verlenen tot de laatste polis. En dit moet allemaal gebeuren binnen het toezichtskader van de diverse ‘regulators’ en wetgeving; denk aan GDPR/AVG maar ook de AFM en de DNB. En vergeet niet dat moet niet alleen gebeuren op basis van wet- en regelgeving vandaag, maar het moet compliant blijven gedurende de bijna veertig jaar dat deze dossiers nog lopen. En eigen systeem en inzet daarop van eigen staf is zeker niet de optimale inzet van middelen.”

Public Cloud
In Europa is er veel ervaring met het ‘outsourcen’ van de administratie van ‘closed-book polissen’. Het IBM Open Insurance Platform betreft een volledig ‘business platform; waarbij zowel de administratie als de technologische toekomstvastheid gegarandeerd zijn, draaiend op de ‘Public Cloud’ van IBM. De dienstverlening in Nederland is volledig aangepast aan de lokale situatie. Dat betreft niet alleen het component ‘compliance’, maar zeker ook de interface en de lokale service. IBM neemt in het geval van AEGON ook een deel van het team over dat verantwoordelijk was en blijft voor de dossiers.
Patrick van den Bos: “Wij bieden zo verzekeraars een mogelijkheid om dit type dossiers te migreren naar een toekomstvaste omgeving het IBM Open Insurance Platform. En dat zonder dat de verzekeraar controle verliest, het is puur facilitair. De verzekeraar blijft eigenaar van de dossiers en doet ook zelf de uitbetaling.” Om die uitbetalingen te kunnen doen, verzorgt IBM het vereiste voorwerk. IBM maakt voor haar platform gebruik van msg.Life software. Patrick van den Bos: “Daar hebben we meer dan de nodige ervaring mee en veel Nederlandse verzekeraars kennen msg.Life ook. De combinatie van onze ‘Public Cloud’, de applicatie msg.Life Factory van MSG, een nieuw klantenportaal, de integratie met de bestaande systemen van de verzekeraar en expertise door het overnemen van staf van de verzekeraar garandeert de service voor de cliënten en de zorg voor de dossiers. Voor de verzekeraar is het grote voordeel dat ze de kosten in de pas kunnen laten lopen met het aantal dossiers dat er nog ‘open’ zijn en daarmee wordt een schaalbaarheid gerealiseerd die binnen de eigen IT-omgeving niet te behalen is. Er hoeft immers geen onnodige technologie ‘in de lucht’ gehouden te worden tot de laatste polis is uitgekeerd.”

Afronden in 12 maanden
In de situatie van AEGON geldt dat naast de medewerkers die inmiddels IBM-er zijn geworden er een team bij de verzekeraar actief blijft op de dossiers. Polissen die na validatie in de komende maanden allemaal zullen zijn gemigreerd naar het platform van IBM. Patrick van den Bos: “De verwachting en planning is dat wij de eerste polissen op het nieuwe platform in 2021 zullen administreren en ‘servicen’.”
Het team van IBM heeft bij het ontwikkelen van het platform veel aandacht besteed aan de gezamenlijke governance vanuit de verzekeraar. Beide partijen – in de eerste cases dus IBM en AEGON – dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de juiste administratie van de dossiers. Patrick van den Bos: “Het is belangrijk dat de verzekeraar 100% grip houdt op de dossiers en het proces. Voor IBM is het ook een vereiste dat de directie van de verzekeraar actief betrokken is bij zo’n project. Dan kun je ook de benodigde afspraken maken om verantwoordelijkheden goed af te kaderen. Belangrijk is dat het IBM Open Insurance Platform een entiteit is van IBM Nederland en dat we in hechte samenwerking met onze cliënten de juiste governance kunnen borgen.”
Dat verzekeraars met ‘leven dossiers’ interesse hebben in dergelijke ‘outsource’ oplossingen ligt voor de hand, maar er zijn voor de sector op basis van het door IBM ontwikkelde platform nog andere toepassingen. Patrick van den Bos: “Naast ‘leven’ producten kijken wij of we dit ook kunnen doen voor pensioen portefeuilles.