M11 Funds geeft een optimistische outlook voor de acceptatie van digital assets door institutionele partijen in 2024. De boutique asset manager met een actieve strategie in digital assets, stelt dat hier drie factoren aan ten grondslag liggen. De belangrijkste is de goedkeuring van de spot Bitcoin ETF door de Amerikaanse toezichthouder SEC, die verwacht wordt in januari 2024. Dit stelt Martijn van Veen, Managing Director & Partner, M11 Funds.  

Eerste factor: verwachte goedkeuring spot Bitcoin ETF’s door SEC

Volgens M11 Funds zal de goedkeuring van de spot Bitcoin ETF door de SEC de deuren openen voor een gestage instroom naar de liquide markt voor digital assets. Deze ontwikkeling, in combinatie met de goedkeuring van een spot Ethereum ETF, zal de basis leggen voor aanvullende passieve digital-assetsproducten. Dankzij de toename van de passieve instroom verwacht M11 Funds ook een opleving aan de actieve beheerkant van de liquide digital-assetsmarkten in de vorm van hedgefondsactiviteit.

De instroom in Bitcoin ETF’s, na goedkeuring door de SEC, wordt geschat op $14,4 miljard in het eerste jaar. Dit zal leiden tot een domino-effect en een bredere acceptatie van de digital-assetklasse.

Tweede factor: custodians aan boord

Custody is de tweede factor die voor een verschuiving in de sector zorgt na de verachte goedkeuring door de SEC. Dit is namelijk een belangrijke drempel voor institutionele beleggers die digital assets willen opnemen in hun allocaties. Onderzoek van EY wijst uit dat 60% van de institutionele beleggersvan plan is om meer dan 1% van hun portefeuilles aan deze beleggingscategorie toe te wijzen, en 25% is van plan om hun toewijzingen te verhogen. Toch kunnen of willen veel custodians de beleggingscategorie nog niet opnemen. Deze aarzeling zal afnemen naarmate spot ETF’s goedkeuring krijgen en zodra prominente beheerders zoals BlackRock en Fidelity deze beginnen aan te bieden. Dit zal custodians aansporen om deze custody-diensten ook aan te bieden.

Derde factor: liquiditeit in de markt

De derde verschuiving die zal optreden na de verwachte goedkeuring van spot ETF’s is een toename van de liquiditeit in de markt voor digital assets. Momenteel wordt de sector gedomineerd door illiquide venture funds. Deze zijn volgens Martijn van Veen, Managing Director van M11 Funds, goed voor twee derde van de markt. Met de instroom van meer passieve producten die worden uitgegeven door de prominente spelers in asset management, zal er meer kapitaal naar liquide assets stromen.

Martijn van Veen, Managing Director & Partner, M11 Funds: “2024 wordt het jaar van de brede omarming van digital assets door institutionele partijen. We verwachten dat door een stortvloed aan goedkeuringen van spotmarkten door de SEC, waar veel van de grote asset managers naar vragen, er meer passieve ETF-achtige producten op de markt zullen komen en er een brede omarming door custodians zal volgen. Nu er meer passieve producten op de markt komen, zal er een constante instroom van nieuw kapitaal zijn, vooral aan de liquide kant. Hoewel liquide markten in 2024 nog steeds grotendeels passief zullen zijn, zal de beginnende cyclus van de beleggingscategorie nog steeds vooral worden gedreven door algemene informatie-asymmetrieën. Hierdoor blijft er voldoende ruimte over voor hedgefondsbeheerders om alfa te genereren aan de actieve kant. Daarom denken we dat we met ons Liquid Token Fund zeer goed gepositioneerd zijn om deze kans te gaan benutten.”

 

Over M11 Funds

M11 Funds is een asset manager die zich uitsluitend richt op digitale assets en een divers scala aan beleggingsoplossingen biedt. Ons doel is om mogelijkheden te creëren voor beleggers om hun portefeuille toekomstbestendig te maken door te investeren in de groeiende digitale economie. Ons team combineert diepgaande expertise in het crypto-ecosysteem met uitgebreide ervaring op traditionele markten. M11 Funds opereert binnen bestaande regelgevende kaders en werkt alleen met eersteklas partners en dienstverleners. M11 Funds maakt deel uit van de M11 Group, een wereldwijde beleggingsonderneming in blockchain en crypto-native.