Jongeren zijn voor banken een belangrijke doelgroep. Banken proberen immers klanten al op een zo jong mogelijke leeftijd aan zich te binden. Wie eenmaal bij een bepaalde bank zit, zal namelijk niet zo snel naar een concurrent overstappen. Want dat geeft simpelweg te veel administratief gedoe. Een jongere opent misschien eerst één rekening met een laag saldo, maar na een aantal jaar gaat hij of zij nadenken over zaken als het afsluiten van een hypotheek of het regelen van een pensioen. Vanaf dat moment hebben banken profijt van een klant.

 

Nadelige gevolgen op lange termijn

Het is dus belangrijk voor banken dat jongeren uitgroeien tot financieel volwassen en gezonde personen. Wanneer jongeren namelijk in de schulden raken, kunnen ze ook bijvoorbeeld een BKR-registratie krijgen. Hiermee komen ze niet meer in aanmerking voor een lening of hypotheek bij een bank. En dat zijn nu juist diensten waarmee banken hun klanten binden.

 

Banken hebben er dus zowel voor hun businessmodel als voor hun maatschappelijke rol baat bij dat er geen betalingsproblemen ontstaan en dat ontstane schulden zo snel als mogelijk worden opgelost. Deze jongeren zijn immers de klanten van de toekomst voor banken. Maar het het aantal jongeren met betalingsachterstanden neemt fors toe.

 

Een paar weken geleden werden deze bevindingen nog eens bevestigd door vertegenwoordigers uit de bancaire sector tijdens een round table die was georganiseerd door Flanderijn. Tijdens deze avond bleek dat deze problematiek leeft onder de verschillende banken en dat ze nadenken over de verschillende manieren waarop ze jongeren in dit verband kunnen ondersteunen

 

Constructieve rol voor banken

Jongeren vinden het zelf lastig om te bepalen hoe ze uit de schulden kunnen komen. Ze weten niet goed welke mogelijkheden beschikbaar zijn en tegelijkertijd staan ze aan veel financiële verleidingen bloot, die ervoor zorgen dat hun situatie alleen maar verslechtert. Het is belangrijk om jongeren hierin zoveel als mogelijk te ondersteunen. In samenwerking met hulpverlenende instanties en incassodienstverleners kunnen banken een constructieve rol spelen bij bewustwording en hulp bij schulden.

 

Informeren over hulpverlenende instanties

Het begint bij die bewustwording. Het is belangrijk dat jongeren met schulden zich realiseren dat ze een financieel probleem hebben en dat dit moet worden opgelost om verdere escalatie te voorkomen. Let er hierbij op dat de communicatie zo is ingestoken dat de jongere zich niet veroordeeld voelt om zijn of haar schuld. Banken kunnen de jonge klanten informeren over budgettering en de mogelijkheden die er zijn om financiële problemen op te lossen. Veel banken beschikken over eigen budgetcoaches of werken nauw samen met schuldhulpverlenende instanties. Een overzichtelijk stappenplan die samen met de jongere wordt opgezet, kan ervoor zorgen dat de jongeren uit de schulden raken.

 

Daarnaast kunnen banken ook nadenken over een interactieve vraag- en antwoordsessie met jongeren in schulden. Wat in deze fase heel goed werkt, is het delen van succesverhalen van jongeren die in dezelfde situatie hebben gezeten en hun schulden ook hebben weggewerkt. Jongeren kunnen zich hieraan spiegelen en zien dat er een uitweg uit de problemen mogelijk is.

 

Communicatie afstemmen op jongeren

Jongeren vinden praten over schulden moeilijk. Banken kunnen hun communicatie afstemmen op de jonge doelgroep met schulden. Laagdrempelige methoden als WhatsApp dragen bij aan een geslaagd contact. Ook kunnen banken speciale webpagina’s aanbieden waar jongeren in hun eigen taal, zonder ingewikkeld financieel jargon, informatie kunnen krijgen over hoe ze verstandig met geld kunnen omgaan. En hoe ze in het geval van dreigende problemen kunnen handelen. Ook het ontwikkelen van een app voor jongeren kan een stap in de juiste richting zijn. Jongeren gebruiken massaal hun smartphone en een speciale app van de bank met tips en informatie kan voor hen heel waardevol zijn.

 

Ontwikkelen lesmateriaal voor jongeren

Daarnaast kunnen banken de samenwerking met onderwijsinstellingen opzoeken. Niet iedereen krijgt namelijk vanuit huis kennis mee over financiële onderwerpen. Er bestaan reeds goed werkende lespakketten, maar het ontbreekt vaak aan tijd om financiële lessen te geven. Banken kunnen mensen en middelen beschikbaar stellen om die lessen te geven. Hiermee kunnen zij jongeren informeren over de mogelijke valkuilen waar deze groep mee te maken kan krijgen. Door de jongeren bekend te maken met financiële producten en de daarbij behorende mogelijkheden, is de kans kleiner dat ze in veelvoorkomende valkuilen stappen.

 

Vinger aan de pols houden

Banken zijn gebaat bij financieel gezonde klanten. En dat begint al op jonge leeftijd. Het is daarom belangrijk dat ook banken jongeren met schulden zo veel mogelijk ondersteunen. Natuurlijk vervult banken niet de rol van hulpverlenende instanties, maar door jonge klanten te helpen en waar nodig door te verwijzen, de communicatie op deze groep aan te passen en het helpen bij financiële educatie, kunnen ze absoluut een constructieve rol vervullen. Want uiteindelijk hebben zowel de banken als de klanten er belang bij dat er geen problematische schulden zijn.

 

Auteur: Michel van Leeuwen, gerechtsdeurwaarder en directeur bij Flanderijn