Eisen van ‘regulators’ en het concurrentie landschap betekenen voor banken en andere financiële instellingen een structurele her-ijking van de ICT infrastructuur.

 

De Duitse organisatie Association of Investment and Asset Management (BVI) organiseerde recent een event met een focus hoe de sector verandert geïnitieerd door – nieuwe – regelgeving. Baris Yildirim, Sales Director van Broadridge was één van de sprekers tijdens dit event in Frankfurt. De sector zal moeten blijven innoveren om tegenmoed te komen aan de eisen die door de verschillende financiële autoriteiten worden gesteld. Er worden niet alleen eisen gesteld aan de bedrijfsvoering, maar ook aan de IT-infrastructuur de banken en andere financiële instellingen gebruiken. De focus ligt vooral op de uitdagingen van ECB-SCoRE, de transitie naar T+1-afwikkeling in de Verenigde Staten, die als model dient voor andere markten – ook in Europa, en de DORA-regelgeving.

Groot hervormingspakket voor onderpandbeheer

Met het ‘Single Collateral Management Rulebook for Europe’ (SCoRE) wordt in de Europese Unie regels geïntroduceerd die het beheer van onderpand binnen het financiële systeem zullen standaardiseren en optimaliseren. De nadruk ligt op uitdagingen die verband houden met internationale compatibiliteit en op verbeterde gegevenskwaliteit en consistentie om de marktefficiëntie te vergroten. Marktdeelnemers moeten vijftien corporate actions-standaarden implementeren, waardoor de bestaande verschillen en complexiteiten in het Europese onderpandbeheer worden verminderd. Tegelijkertijd zullen de maatregelen leiden tot een toename van het aanbod op de markt. Er is al druk op lokale spelers om in actie te komen, aangezien de maatregelen tegen november 2025 in bedrijven moeten zijn geïmplementeerd.

T+1 Settlement keert de ‘Amerikaanse handel’ binnenstebuiten

Tot nu toe bedroeg de deadline voor de afwikkeling van effecten op de belangrijkste financiële markten twee dagen. Een vereiste waarvan de risico’s in het verleden al duidelijk zijn geworden, denk maar aan de verwarring rond fondsen die in een hype terecht komen, zoals recent met GameStop. Dat toonde op dramatische wijze de kwetsbaarheid van bestaande systemen voor marktschommelingen aan. De verlaging van het tegenpartijrisico is de ‘driver’ voor deze hervorming.

Er is daarmee een hervorming in gang gezet op de belangrijkste kapitaalmarkt ter wereld, de VS, die tegen eind mei 2024 moet zijn doorgevoerd. De deadline voor de afwikkeling van aandelen, bedrijfsobligaties en fondsen wordt teruggebracht tot één dag.

Blockchain

Met de hype rond digitale activa en de afwikkeling van effecten via de blockchain is de weg al vrijgemaakt voor verdere efficiëntiewinsten en nieuwe technologische hervormingen, zelfs buiten de VS. De nieuwe verrekeningsregels in de Verenigde Staten zullen zonder twijfel impact hebben op de Europese markt en laten nu al zien hoe de effectenhandel in de toekomst zal worden geoptimaliseerd.

De technologische en procedurele stappen die voor T+1 zijn vereist, mogen niet worden onderschat. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de verwerking van ‘corporate actions’, zoals aandelensplitsingen of overnames. Daarvoor moeten processen worden aangepast en significant worden versneld, want de nieuwe realiteit is dat de tijd om te processen wordt gehalveerd. Daarmee groeit het risico op fouten, fouten die in de kortere beschikbare tijd nóg moeilijker te corrigeren zullen zijn. Tot nu toe heeft een aanzienlijk deel van de instituten relatief ‘handmatig’ en met relatief gedateerde technologische ondersteuning ‘capital market’ transacties verwerkt. Een uitgangspositie die door de innovatiebeweging niet houdbaar is. Financiële instellingen zullen hun systemen aan moeten passen aan de nieuwe realiteit van T+1. Dat betekent andere specificaties met hoge efficiëntie dus de verplichting om nieuwe technische oplossingen te omarmen. Als dat goed wordt gedaan dan kan dat in potentie ook een hogere liquiditeit opleveren, omdat kapitaal beter wordt gebruikt.

Wet Digitale Operationele Weerbaarheid – Cyberdefensie 2.0

Cyberdreigingen zijn al lang een permanent ‘bouwterrein’ voor de financiële sector geworden. De Europese Commissie, de Raad van de EU én het Europees Parlement willen de digitale veerkracht van de sector aanzienlijk vergroten. De eisen aan bedrijven zullen steeds hoger worden en de toepassing van de DORA-regelgeving zal zeker de sector ‘financiële dienstverlening’ raken. Juist de IT-infrastructuur binnen de  bancaire dienstverlening is meer en meer gefundeerd op ‘cloud based applications’ die middels APIs met elkaar worden verbonden. Die trend wordt zowel veroorzaakt door nieuwe eisen die financiële autoriteiten stellen als door de verwachtingen van andere ‘stakeholders’; niet in de laatste plaats aandeelhouders.

Al deze ontwikkelingen vergroot de druk op de financiële sector om de eigen processen, diensten en technologieën kritisch tegen het licht te houden. Tegelijkertijd moet ook het bredere netwerk van partners en dienstverleners worden gecontroleerd om naleving van de regelgeving en het maximale te garanderen.