Door Jerome Le Luel, Chief Risk Officer bij Funding Circle

Kleine ondernemingen krijgen geen toegang tot de financiering die zij nodig hebben

Kleine ondernemingen zijn de ruggengraat van de wereldwijde economie: zij dragen bij aan 50-60% van de economische waarde en ongeveer 60-70% van de banen. Terwijl het aantal kleine ondernemingen sinds de financiële crisis is gegroeid, is de beschikbare financiering vanuit traditionele kredietverstrekkers in diezelfde periode gedaald. De complexiteit van leningen aan bedrijven -in tegenstelling tot aan consumenten- speelt hier een rol in. De diversiteit van kleine ondernemingen vraagt voor een kredietverstrekker niet alleen om het risico van het bedrijf na te gaan, maar ook rekening te houden met de sector, de lokale economie, het macro-economisch klimaat en zelfs het risico van de eigenaren.

Vanwege deze uitdagingen hebben traditionele kredietverstrekkers zich over het algemeen gericht op grotere bedrijven omdat deze makkelijker te analyseren zijn. Wanneer zij wel kleinere bedrijven helpen zijn dit meestal bedrijven die al klant zijn. Deze uitdagingen vertalen zich vaak in een zwakke uitkomst voor kredietnemers: beperkte toegang tot financiering en een lang en omslachtig aanvraagproces.  

Een betere manier om geld te lenen

Leenplatformen zijn tot stand gekomen om kleine ondernemingen toegang te geven tot financiering door ze rechtstreeks in contact te brengen met investeerders. Bij Funding Circle hebben wij een zeer strikte focus op het toepassen van data science en technologie om kleine ondernemingen te helpen. Gedurende het hele proces – van aanvraag tot aan financiering -, worden data-analyses gebruikt om alle aspecten te optimaliseren van de verschillende contactmomenten tot aan de kosten van leningen.

Het uitgebreid toepassen van wiskundige methoden op zakelijke leningen voor kleine ondernemingen is iets dat voorheen nooit is gedaan. Het resultaat is een aanzienlijk betere klantervaring: Net Promoter Scores (NPS) bij onze klanten zitten gemiddeld in de 80, terwijl banken over het algemeen lage tot negatieve cijfers hebben.

Data is het startpunt voor goede beslissingen – de vraag is hoe je het gebruikt

Openbare data over MKB-bedrijven is zeer versnipperd. Alleen wanneer de verschillende databronnen worden samengevoegd geven ze een duidelijk beeld van het MKB-universum.

Met meer dan negen jaar ervaring in zakelijk leningen zijn wij erin geslaagd een unieke en krachtige eigen dataset op te bouwen. Deze zorgt voor een 360 graden beeld van de complexe en diverse MKB-ers. Daarnaast zorgen steeds betere risicomodellen voor het nog accurater voorspellen van de kans op wanbetaling van een bedrijf. Zo heeft Funding Circle inmiddels tienduizenden ondernemingen aan financiering geholpen –en wanbetelingen laag weten te houden- terwijl investeerders aantrekkelijke en stabiele rendementen behalen.

Ook toezichthouders hebben de voordelen van meer concurrentie in de markt voor MKB-leningen ingezien. Dankzij de recente introductie van PSD2 in ons land en Open Banking in het Verenigd Koninkrijk krijgen leenplatformen toegang tot het allerlaatste datadeel dat banken tot nu toe voor zichzelf hielden. Een aanvullend datapunt toevoegen aan de kennisbank biedt nog meer inzicht in kleine ondernemingen, en levert constante verbeteringen en concurrentievoordeel op de leningmarkt.

Zakelijke leningen aan kleine ondernemingen is complex, maar mogelijk met de juiste middelen

Uiteindelijk is effectief risicobeheer een kwestie van samenwerking. Fintech-bedrijven zijn op het gebied van organisatiestructuur minder stijf dan gevestigde bedrijven. Zij laten verschillende mensen met verschillende vaardigheden –bijvoorbeeld experts in technologie, zakelijke kredietanalisten, data scientists, data ingenieurs, investeringsbankiers of compliance deskundigen- nauwer met elkaar samenwerken en problemen oplossen. Zo dichten zij het gat tussen de tech- en financiële wereld. Het gevolg hiervan zijn snellere, data-gedreven beslissingen.

Om ervoor te zorgen dat een economie kan groeien, moeten kleine ondernemingen ook kunnen groeien. Dit kan alleen als het financiële systeem herstelt op een manier waarbij de belangen van kleine ondernemingen en investeerders op één lijn liggen. Funding Circle is precies om deze reden ontstaan: door de juiste data, technologie en mensen samen te brengen is het mogelijk gebleken om aan een betere financiële wereld te bouwen. Sinds 2010 hebben meer dan 60.000 bedrijven in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Duitsland toegang tot financiering gekregen ter waarde van meer dan € 7,5 miljard dankzij meer dan 88.000 investeerders.