“De focus van banken moet liggen op betrouwbaarheid en veiligheid.”

Bankieren beschouw ik nog steeds als een mooie en opwindende carrièrekeuze. Maar ik vind ook dat de sector als geheel sneller moet bewegen. Verandering is noodzaak.”

Begin november was Scott Eaton een van de sprekers op de WBR Fixed Income Leaders Summit 2018 (https://fixedincome.wbresearch.com/) in de Beurs van Berlage in Amsterdam, het toonaangevende event in Europa op het gebied van vastrentende beleggingen. Hier vond de Europese lancering plaats van Algomi ALFA (https://www.algomi.com/algomi-alfa), een geautomatiseerde ‘data aggregation’ handelstool voor traders in bonds en credits. Als uitgesproken kenner van fixed income-beleggingen vroegen we Eaton naar de (toekomstige) rol van banken in ‘zijn’ markt. En hoe kijkt hij ‒ met zijn fraaie track record bij onder meer ABN Amro, Royal Bank of Scotland en Deutsche Bank ‒ aan tegen de staat van de bancaire sector?

Ziel en zaligheid

Algomi, de FinTech waar Eaton de scepter zwaait, bestaat sinds 2012 en houdt zich bezig met het ‘matchen’ van kopers en verkopers van vastrentende beleggingen. Binnen die netwerkfunctie voorziet het bedrijf potentiële handelaren (zoals banken) van adequate liquiditeitsdata en andere relevante inzichten. Eaton staat aan het roer sinds juni en spreekt van love at first sight. “Algomi is klein en wendbaar. Een openbaring voor iemand die hiervoor vooral molochs van binnen zag. Daarnaast is het mooi om te ervaren dat er ‒ na een carrière van ruim dertig jaar in vastrentende beleggingen ‒ nog steeds iets is om je ziel en zaligheid in te leggen.” Hij doelt daarbij op de nieuwe tool Algomi ALFA die in staat is om diepgravende data-aggregatie en marktverkenning te integreren met bestaande infrastructuren aan de kant van handelaren en portfoliomanagers.

Meerwaarde

Laten we beginnen bij het begin: Algomi ALFA. Wat voegt deze tool toe aan de markt? Eaton: “Het is een structureel probleem dat handelaren ‘informatiejunkies’ zijn geworden om vooral geen bruikbare input te missen. De kunst is echter om het overzicht te bewaren en door de bomen het bos te blijven zien. Onze tool helpt hen daarbij door alle leads aan de verkoopzijde helder te visualiseren, inclusief de optie om specifieke info daar extra uit te lichten.” Als één van de voornaamste usp’s noemt Eaton dat Algomi ALFA is ontwikkeld vóór en dóór fixed income-handelsteams, en daarom een oplossing biedt voor reële problemen zoals het gebrek aan overzicht en/of actuele liquiditeitsinformatie. Daarnaast ziet Eaton het aantal kleinere deals gestaag groeien. “Als je dat efficiënter maakt door middel van automatisering, hebben je handelaren de handen vrij voor grotere en interessantere transacties.”

Trends & toekomst

Ondanks de feestelijke Europese doop van Algomi ALFA, erkent Eaton dat Algomi het in de zes jaren van haar bestaan niet altijd makkelijk heeft gehad. “Veel FinTechs gaan juist in die kleuterjaren kopje onder. In onze sector lagen de banken onder het vergrootglas van strengere kapitaalseisen, en was de risk appetite langere tijd klein.” Toch waren die belemmeringen juist aanleiding om door te pakken. “Wij dachten dat zowel de ‘buy-side’ als de ‘sell-side’ baat hadden bij meer coherente informatiestromen.” In 2017 kocht Algomi daarom de data-aggregatietool van Alliance Bernstein, dat de New-Yorkse asset-manager had opgetuigd voor haar interne fixed income-handelaren. “Wij hebben deze tool geavanceerder gemaakt, en maakten deze vooral sneller en robuuster zodat deze meer gegevens kon verwerken. Dat laatste heeft ertoe geleid dat er minder data-analisten in de back office nodig zijn voor verwerking en vertaling.”

Trends

Met welke trends moet Eaton rekening houden nu Algomi weer met vertrouwen vooruit kijkt? “Op de obligatiemarkt hebben we volop te maken met versnippering. Dat komt het vertrouwen in de markt, maar ook de handel zelf niet ten goede.” Die verregaande fragmentatie roept volgens Eaton vragen op. “Bijvoorbeeld: Kom je op deze wijze überhaupt tot de beste deal? En: de handelaar die gebaat is bij keuze-beperking, snijdt zich daarbij misschien weer in de vingers omdat hij niet per se de goedkoopste optie vindt.” Versnippering brengt partijen bovendien in de verleiding om op verschillende plekken ook verschillende tarieven te hanteren. “Op die manier wordt er geschoven met vooraf geadverteerde prijzen.” De beste manier om die gefragmenteerde markt en diffuse prijsvoering aan te pakken is volgens Eaton ‘alles op één plek’, het principe dat ook de Algomi ALFA-tool voorstaat.

Europese markt

Tijdens zijn nog korte bewind heeft Eaton bepaald niet stilgezeten. Naast de introductie van Algomi ALFA initieerde Algomi in de afgelopen maanden verschillende samenwerkingsverbanden, waarbij vooral die met het Belgische EuroClear (www.euroclear.com) in het oog springt. “We zijn een klein bedrijf, maar willen meer voet aan de grond krijgen op ‘sleutelmarkt’ Europa,” zegt Eaton daarover. “EuroClear is veruit de grootste custodian voor vastrentende beleggingen op het Europese vasteland, met zo’n 27 biljoen US dollar aan assets. Door met hen samenwerking te zoeken hopen we mee te profiteren van hun expertise en data, en bijvoorbeeld meer matches te maken met potentiële kopers.”

Fascinatie

Bevlogen praat Eaton over versnipperde liquiditeitsstromen en data die wachten op diepere duiding. Toch is hij eigenlijk een buitenbeentje in beleggingen. “Ik was een advocaat die bleef dromen van een baan op Wall Street.” Dat kwam er uiteindelijk van, toen hij begin jaren ’90 zijn opmars maakte in de bankensector. Waarom is Eaton zo gefascineerd door de financiële wereld? “Simpel, die sector biedt me een fantastische kijk op de wereld. Als CEO van een FinTech sta je op het kruispunt van technologie, regelgeving en economie; voor mij de belangrijkste drivers in de wereld anno nu. Tegelijk maakt die rechtenstudie dat ik problemen op een andere wijze benader, objectiever en contemplatiever. Het is dus erg waardevol om met die bril te kijken naar de beleggingswereld.”

Bankperspectief

En dus: hoe denkt Eaton over de (toekomstige) rol van banken? Niet alleen inzake vastrentende beleggingen, maar ook in bredere zin? “Banken houden een rol bij de handel in dit product. Koper en verkoper vinden elkaar zelden in real time. Hier kan de bank dus inspringen als intermediair. Ook hun adviesrol bij grotere transacties (> 1 miljoen dollar) blijft overeind, mede omdat partijen dan meer voorzichtigheid willen betrachten.” Echter, Eaton ziet ook een ‘maar’. “De markt verandert en profiteert van steeds geavanceerdere technologie. In die zin wordt de bank-handelaar dus in de weg gezeten door slimme, innovatieve tools mét de optie om direct deals te sluiten. Hij zal straks minder geld binnenhalen.”

‘Sneller bewegen’

Heeft Eaton nog een boodschap aan de lezers van Banking & Finance? “Bankieren beschouw ik nog steeds als een mooie en opwindende carrièrekeuze. Maar ik vind ook dat de sector als geheel sneller moet bewegen.” Uiteraard onderschrijft Eaton de complexiteit van een cultuuromslag. “De last van regulering weegt weliswaar zwaar, maar verandering kun je ook klein insteken. Volg de ontwikkelingen om je heen en kijk wat je daarvan kunt omarmen. Stap voor stap… Op kleine schaal werkt het nu eenmaal makkelijker en sneller.”

‘Betrouwbaarheid en veiligheid’

“Verandering is geboden. Ik ben minder sceptisch dan sommige trendwatchers die stellen dat er over vijf jaar geen banken meer zullen zijn. Er zijn twee dingen in het leven die je boven alles wilt beschermen: je gezin en je geld. Wat dat laatste aangaat, is de bank die zich aan de spelregels houdt nog steeds één van de betrouwbaarste partners. Juist vanwege die veiligheid, hoeft de bank evenmin voorloper te zijn in innovatie en techniek. Laat dat onderwerp nooit links liggen als sector, maar focus vooral op je betrouwbaarheid en veiligheid.”

 

Samenvatting

De CEO van Algomi (www.algomi.com), de Amerikaan Scott Eaton, werkt in diverse hoedanigheden al meer dan 30 jaar in de fixed-income markt. Ondanks een groeiende automatiseringstendens, blijven banken volgens zijn zeggen relevant op deze markt, bijvoorbeeld daar waar het gaat om het sluiten van omvangrijkere deals. Over de positie van de bancaire sector zegt hij: “Ik ben minder sceptisch dan sommige trendwatchers die stellen dat er over vijf jaar geen banken meer zijn. Er zijn twee zaken in het leven die je boven alles wilt beschermen: je gezin en je geld. Wat dat laatste aangaat, is de bank die zich aan de spelregels houdt nog steeds een zeer betrouwbare partner. Juist vanwege die veiligheid, hoeft de bank evenmin voorloper te zijn in innovatie en techniek. Laat dat onderwerp nooit links liggen als sector, maar focus vooral op je betrouwbaarheid.”

 

Snippets:

The new Algomi ALFA tool (www.algomi.com/algomi-alfa) is capable of integrating in-depth data aggregation and market information with existing infrastructures on the side of traders and portfolio managers.

EuroClear (www.euroclear.com) is by far the largest custodian of fixed income investments on the European continent, with assets held valued at about 27 trillion US dollar.

“As the CEO of a FinTech, you’re at the intersection of technology, regulatory and economics; for me the most important drivers in the world today.”