ING BeleggersBarometer: Beleggersvertrouwen stabiel

De BeleggersBarometer is deze maand stabiel, al heeft de AEX in oktober een dalende lijn ingezet. Er waren bij de meting aan het begin van deze maand geen grote veranderingen in de ontwikkelingen die beleggers constateerden in de economische situatie in Nederland, in de eigen financiële situatie of in de eigen beleggingsportefeuille. Ook verwachten beleggers geen veranderingen voor de komende maanden. Het positieve sentiment tempert wel iets. Dit verklaart de lichte daling van de index van 137 vorige maand naar 132 punten. Beleggers zien de aankomende Brexit als de grootste bedreiging voor hun beleggingen gevolgd door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten.

Nederlandse beleggers handelen voornamelijk zelf en daarin kiezen ze vaak voor een neutraal risicoprofiel. De meeste beleggers (24%) hebben een beleggingshorizon van 4 tot 8 jaar. Een derde van de beleggers vindt dat er weinig risico kleeft aan beleggen; de helft omschrijft het risico als gemiddeld. Slechts 8% vindt het risico van beleggen hoog. De meeste beleggers nemen de risico’s van beleggen voor lief. Een derde maakt zich er echter soms wel zorgen over. 7% van alle beleggers in Nederland ligt er zelfs wel eens wakker van. Bob Homan, hoofd ING Investment Office: “We zien dit ook terug bij onze klanten. Veel meer dan vroeger beleggen zij met een lange termijn doelstelling en zij laten zich niet gek maken door mindere periodes.” Praten doen beleggers nauwelijks over beleggen of over hun beleggingsportefeuille. Ruim de helft spreekt zelden of nooit over beleggen. Over de eigen portefeuille spreekt ruim twee derde niet.

Brexit

Beleggers zien de aankomende Brexit als de grootste bedreiging voor hun beleggingen gevolgd door de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Homan: “Sowieso zijn er op dit moment veel onzekerheden, denk bijvoorbeeld aan de situatie rondom Italië, die negatief van invloed zijn op de beurskoersen. Toch passen veel beleggers daar hun strategie niet op aan. Een kwart van de beleggers is wel defensiever gaan beleggen of is dit van plan te doen. De grote meerderheid (77%) weet niet welke aandelen voor- of nadelen zullen ondervinden van de Brexit.” Als beleggers toch een uitspraak doen, verwacht men dat vooral de aandelen Unilever en Shell nadelen zullen ondervinden. Opvallend is dat deze twee ook het vaakst genoemd worden als aandelen die juist zullen profiteren van de Brexit. “Dat geeft wel aan dat het bijzonder moeilijk is om in te schatten wat de gevolgen van een Brexit zullen zijn, aangezien de Brexit zelf nog in veel gedaantes kan worden vormgegeven”, aldus Homan.