Door: Ronald Kleverlaan en dr. Fred de Jong

Net voor de jaarwisseling stuurde Minister Hoekstra zijn agenda voor de financiële sector naar de Tweede Kamer.  De agenda heeft als thema de dienstbaarheid van de financiële sector aan de samenleving. Hierbij wordt de gehele mkb financieringsmarkt echter niet meegenomen, terwijl daar de komende jaren juist grote uitdagingen en kansen zijn te verwachten.

Transparantie in provisies

Een van de onderwerpen wat op zijn agenda staat is dat er transparantie gaat komen over provisies die tussenpersonen ontvangen bij schadeverzekeringen. De vraag die daarbij opkomt is waarom de Minister alleen schadeverzekeringen noemt. Bij consumptieve kredieten mogen tussenpersonen alleen provisie ontvangen (een provisiegebod) dus lijkt transparantie daarbij ook logisch. De Minister gaat verder helemaal voorbij aan de tussenpersonen in de MKB financieringsmarkt, waar helemaal nog geen toezicht op is terwijl daar ook (hoge) provisies worden betaald.

Doordat aanbieders soms torenhoge rentes rekenen kunnen zij hoge vergoedingen betalen. Dat kan, omdat in tegenstelling tot de consumptieve kredietmarkt er geen maximumtarief is. De Tweede kamer heeft de minister naar aanleiding van het artikel opgeroepen om  hier onderzoek naar te doen. Het is aan te bevelen dat er dan ook gekeken wordt naar de rol van de adviseur die ondernemers naar deze financiers verwijst.

In eerdere brieven heeft de Minister zijn zorgen geuit over de bescherming van de ZZP-er en de (kleine-zakelijke) MKB-er. Daar waar het gaat over financiële producten en diensten, verdienen deze ondernemers dezelfde bescherming als de consument. De regelgeving voor schadeverzekeringen geldt nu niet alleen voor de consument, maar ook voor de cliënt (oftewel de ZZP-er en MKB-er). Het is logisch als de Minister de regels voor advies over consumptieve kredieten ook van toepassing verklaart voor advies op  kleinzakelijke kredieten en financieringen. Helemaal omdat dit een groeimarkt betreft.

Minister Hoekstra heeft het verder over het bevorderen van concurrentie voor de banksector als gevolg van fintech. Het stimuleren van alternatieve financieringsvormen draagt ook bij aan het streven naar meer concurrentie voor de geconcentreerde banksector. Door het versplinterde aanbod van financiering wordt de rol van de mkb financieringsadviseur om ondernemers te ondersteunen steeds belangrijker.

Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat aan mkb financieringsadviseurs, is enige vorm van (zelf) regulering hard nodig. In de vorm van certificering, deskundigheidseisen, toezicht, zorgplicht en transparantie. Dat doet ook recht aan de tienduizenden financieel adviseurs in verzekeringen, consumptief krediet en hypotheken die nu wel streng gereguleerd zijn via de Wet op het Financieel Toezicht.  

Tijd voor de Erkende MKB Financieringsadviseur!


Ronald Kleverlaan is directeur van de Stichting MKB Financiering (ronald@kleverlaan.com), Fred de Jong is zelfstandig onderzoeker in de financieel adviesmarkt en verbonden aan de UvA (fred@freddejong.eu).