ING dochter Yolt Technology Services de aanbieder van open banking technologie heeft sinds deze week meer dan 1 miljard API calls afgewikkeld. YTS verzorgde de eerste succesvolle API call al in 2018 en was de eerste partij die via een API een koppeling tot stand bracht.

YTS biedt als diensten, altijd gebaseerd op API-technologie, account information services (AIS), payment initiation services (PIS) en data enrichment (DE). Inmiddels verzorgt YTS wekelijks gemiddeld 26 miljoen API calls. De mijlpaal van de 1 miljard API-calls komt op het moment dat de algemene perceptie is dat de acceptatie van open banking stagneert en wordt gezegd dat deze technologie haar potentie nog niet heeft ingevuld. Echter uit de recente groei in API calls zoals YTS constateert, blijkt dat deze acceptatie groeiende is.
Leon Muis, Chief Business Officer van Yolt Technology Services: “We zijn blij dat we de eerste open banking provider zijn die 1 miljard API calls heeft afgewikkeld. Dit is een duidelijk signaal dat open banking in korte tijd, in de afgelopen drie jaar, is omarmd door het bedrijfsleven én consumenten. Open banking heeft heel veel potentie om de manier waarop bedrijven en klanten financiële informatie en andere data uitwisselen ingrijpend te veranderen. Dit zal niet alleen leiden tot een hogere efficiëntie, maar ook tot meer inzicht bij bedrijven zodat ze een nóg persoonlijkere, veiligere en toegankelijke aankoopervaring kunnen bieden aan hun cliënten.”

YTS biedt sinds september 2019 open banking dienstverlening aan alle bedrijven en organisaties die daar gebruik van willen maken. Het bedrijf is sinds dat moment exponentieel gegroeid met een stijging van rond de 15 procent maand-op-maand qua volume gedurende het laatste jaar. Gerekend over een periode van twee jaar is die groei zelfs 25% op maandbasis. YTS concludeert op basis van eigen recent onderzoek dat deze groei zal doorzetten, ook omdat meer dan de helft van de directies van de bedrijven die zijn geënquêteerd voor dit onderzoek aangeeft dat de huidige COVID-19 situatie de strategie om te investeren in open banking niet heeft veranderd. Sterker nog, twaalf procent van de ondervraagde ondernemingen geeft aan te versnellen in het omarmen van open banking als gevolg van de pandemie. Meer dan 1 miljoen consumenten in het Verenigd Koninkrijk maakt actief gebruik van open banking. Het is de verwachting dat wereldwijd het aantal gebruikers in 2021 zal verdubbelen tot 40 miljoen.

Leon Muis, Chief Business Officer van Yolt Technology Services: “De toekomst van open banking is veelbelovend en geldt zeker voor ‘open finance’ waarmee consumenten meer inzicht en controle krijgen over ál hun financiën via één interface. Open banking biedt het ideale fundament voor open finance en de volumegroei in API calls laat zien dat er behoefte is aan deze uitwisseling van informatie. Echter, financiële autoriteiten en alle spelers in de sector moeten nu samenwerken aan de verdere ontwikkeling.”